Про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (далі – Реєстр) – це перелік науково-дослідних, науково-технічних установ (далі – наукові установи) та вищих навчальних закладів, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001р. № 380 «Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави» наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2014 № 1326 була створена Державна комісія з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (далі – Комісія).

Процедура включення наукових установ та вищих навчальних закладів усіх форм власності до Реєстру визначена Порядком включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2001 № 767, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2001 року за № 1011/6202.

Секретаріат Комісії приймає до розгляду заявки наукових установ, які пройшли державну атестацію, та вищих навчальних закладів, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти, та які пройшли державну атестацію в частині наукової та науково-технічної діяльності. У разі рішення Комісії відмовити установі включити її до Реєстру, чергова заявка може подаватися нею за результатами роботи установи у наступному календарному році після вказаного у попередній заявці.

УВАГА! Для забезпечення включення наукових установ та закладів вищої освіти до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави,
на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, скан-копії документів (кожна форма окремим файлом), оформлених належним чином відповідно до вимог Порядку включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2001 № 767, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2001 року за № 1011/6202, можна надсилати на електронну адресу natashadeshko6@gmail.com
Оригінали документів в одному примірнику у швидкозшивачу надсилаються поштою за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, МСП.

Для включення до Реєстру наукові установи та вищі навчальні заклади подають такі документи:

 1. Заявку на включення до Реєстру (форма П1)
 2. Копії засновницьких документів організації (статут, положення, установчий договір тощо)
 3. Копію довідки про внесення наукової установи/ вищого навчального закладу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
 4. Результати державної атестації наукової установи (копія свідоцтва про державну атестацію); для вищого навчального закладу – державної атестації в частині провадження ним наукової (науково-технічної) діяльності
 5. Відомості про наукові кадри, науково-дослідну, науково-виробничу діяльність (форма П2) (вимоги до оформлення відомостей)
 6. Довідку про стан матеріально-технічної бази наукової установи/вищого навчального закладу (форма П3) (вимоги до оформлення довідки)
 7. Копію декларації про прибуток підприємства за попередній рік або розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою (тільки для наукових установ))
 8. Копію Звіту про виконання наукових та науково-технічних робіт у формі № 3 – наука (річна) державної статистичної звітності за попередній рік
 9. Довідку про перелік зареєстрованих в УкрІНТЕІ згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. № 162 усіх відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, а також захищених дисертацій за попередній рік
 10. Заповнену анкету моніторингу діяльності наукових установ і вищих навчальних закладів, що були внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави
 11. Титульний лист (зразок)
 12. Опис документів для прийому на розгляд Державної комісії по включенню організації до Реєстру.

УВАГА! Клопотання центрального органу виконавчої влади, Національної або галузевої академії наук, до сфери управління якої належить наукова установа, вищий навчальний заклад, про надання науковій установі, вищому навчальному закладу підтримки держави ПОДАВАТИ НЕ ПОТРІБНО.

Оформлені належним чином відповідно до вимог Порядку документи в одному примірнику у швидкозшивачу надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Міністерства освіти і науки України за адресою:

бульвар Тараса Шевченка, 16 (кім. 310) щоденно з 14-00 до 17-00, м. Київ, 01601, МСП

Довідки із загальних питань стосовно включення наукових установ/вищих навчальних закладів до Реєстру можна отримати за:

тел.: (044) 287 89 30; 287 82 34

Розміщений на цьому сайті Реєстр – електронна версія Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, є виключно інформаційним ресурсом і не має юридичної сили.